Mediationhuis: veel kennis en specialismen in huis.

U bent in conflict geraakt en het lukt niet er samen uit te komen. Mediation kan in zo’n geval uitkomst bieden. Onder begeleiding van een (van onze) onafhankelijke mediator(s) lost u samen uw conflict op.

U kunt bij het Mediationhuis terecht voor mediations op alle gebieden:

Familie

Echtscheiding Ouderschapsplan Omgangsregeling Alimentatie Boedelscheiding Ruzie met broers/zussen Ruzie  ouders/kinderen Omgang grootouders

Arbeid

Arbeidsconflict Ruzie met de baas Ziekteverzuim Werkweigering Salariëring Ontslag
Exit Ongewenste omgangsvormen Mobbing

Overheid

Conflict met de gemeente Conflict met de provincie Bestemmingsplan  Ruimtelijke ordening Politieke conflicten Bouwvergunningen Milieuvergunningen Zorgtoekenningen Arbeidsconflict Teamconflicten ambtenaren

Onderwijs

Plaatsing van leerling Ruzie in het team Medezeggenschap Ouderconflict Peer-mediation Grensoverschrijdend
gedrag 
Pesten  Cyber-pesten Ongewenste omgangsvormen

Woonomgeving

Ruzie met de
buren
Erfscheiding Geluidsoverlast Pesten Verbouwing

Zakelijk

Levering van goederen Business to business Conflicten in de bouw Medezeggenschap Maatschap Ontbinding BV Conflict met hulpverlening Conflict met dienstverlening Faillissement

Samenwerking

Teamconflict Communicatie Omgaan met elkaar Normen en waarden Vrijwilligersorganisaties Samenwerking binnen de kerk Respect en waardering

Nalatenschap

Verdeling erfenis Familierecht Herstel relatie met ouders Testament Schenkingen

Strafrecht

Dader-slachtoffer Herstelrecht

Bel of mail mij
voor meer informatieMfN